Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu bảo lãnh thông quan

 • Sẽ giảm mạnh thời kì duyệt yn
 • “Lãng phí” 800 triệu USD/năm vì hồ sơ duyệt yn
 • Thủ tục duyệt yn vẫn phiền toái
 • Lợi dụng duyệt yn để rút hàng, trốn thuế
 • Xe vận tải Trung Quốc gắn còi khá dồn dập duyệt yn
 • Sẽ giảm mạnh thời gian thông quan

  Sẽ giảm mạnh thời kì duyệt yn

 • “Lãng phí” 800 triệu USD/năm vì thủ tục thông quan

  “Lãng phí” 800 triệu USD/năm vì hồ sơ duyệt yn

 • Sẽ giảm mạnh thời gian thông quan

  Sẽ giảm mạnh thời kì duyệt yn

 • “Lãng phí” 800 triệu USD/năm vì hồ sơ duyệt yn

 • Thủ tục duyệt yn vẫn phiền toái

 • Lợi dụng duyệt yn để rút hàng, trốn thuế

 • Xe vận tải Trung Quốc gắn còi khá dồn dập duyệt yn

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, hài hòa với Hội đồng Tư vấn thay đổi theo hướng hiện đại hồ sơ hành chính, các bộ, cơ quan có liên đới nghiên cứu toàn diện về những vấn đề liên đới đến việc ứng dụng bộ máy bảo lãnh duyệt yn tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-11.

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu bảo lãnh thông quan - Ảnh 1.

Hệ thống bảo lãnh duyệt yn có thể giúp cải thiện hồ sơ giao nhận sản phẩm xuất nhập cảng Ảnh: Hoàng Triều

l Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị quyết 79 nhằm đơn giản hóa hồ sơ hành chính, giấy má công dân liên đới đến chủa quản dân cư thuộc khuôn khổ chức năng chủa quản nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, sẽ đơn giản hóa 1 số hồ sơ hành chính trong lĩnh vực: đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước.

Cụ thể, các hàng ngũ hồ sơ: Đăng ký quyền tiêu dùng đất lần đầu; đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền tiêu dùng đất, quyền sở hữu bất động sản và của cải khác gắn liền với đất lần đầu; cấp giấy chứng nhận quyền tiêu dùng đất, quyền sở hữu bất động sản và của cải khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền tiêu dùng đất lần đầu; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền tiêu dùng đất, quyền sở hữu bất động sản và của cải khác gắn liền với đất lần đầu đối với của cải gắn liền với đất mà sở hữu không đồng thời là người tiêu dùng đất; đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để chủa quản… khi khiến cho hồ sơ sẽ thay thế cụm từ “số giấy CMND” và “số giấy chứng minh quần chúng” bằng cụm từ “số định danh tư nhân”. Một số mẫu đơn, mẫu tờ khai liên đới đến các hàng ngũ hồ sơ khác có cụm từ “số giấy CMND” và “số giấy chứng minh quần chúng” cũng được thay thế bằng cụm từ “số định danh tư nhân”…

B.Trân
Admin
admin