Người nước ngoài có thể sở hữu nhà tới 99 năm

 • Sở hữu nhà tại Việt Nam: Người nước ngoài vừa mừng vừa lo
 • Người nước ngoài được sở hữu nhà
 • Quá ít Việt kiều sở hữu bất động sản Việt Nam
 • Sở hữu nhà tại Việt Nam: Người nước ngoài vừa mừng vừa lo

  Sở hữu nhà tại Việt Nam: Người nước ngoài vừa mừng vừa lo

 • Người nước ngoài được sở hữu nhà

  Người nước ngoài được sở hữu nhà

 • Sở hữu nhà tại Việt Nam: Người nước ngoài vừa mừng vừa lo

  Sở hữu nhà tại Việt Nam: Người nước ngoài vừa mừng vừa lo

 • Người nước ngoài được sở hữu nhà

 • Quá ít Việt kiều sở hữu bất động sản Việt Nam

Ngày 2-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ cho quan niệm về công trình Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng (gọi tắt là đặc khu). Tham dự có Trưởng Ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính; lãnh đạo các bộ, lĩnh vực và 3 tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang – những địa phương đang thúc đẩy vun đắp các đề án đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Tạo ưu thế nổi bật

Góp ý cho dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) soạn thảo, các đại biểu đã tập hợp vào 1 số nội dung như khuôn khổ điều chỉnh, quy tắc vận dụng, chính sách đặc trưng lôi kéo đầu tư, chính sách về đất đai, doanh nghiệp và hoạt động của chính quyền địa phương, chỉ tiêu, định hướng lĩnh vực và dành đầu tiên lôi kéo đầu tư vào các đặc khu… Các quan niệm tán thành cho rằng dự thảo luật căn bản quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị. Công tác chuẩn bị đúng quy trình, căn bản tốt.

Người nước ngoài có thể sở hữu nhà tới 99 năm - Ảnh 1.

Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ trở thành 1 trong 3 doanh nghiệp hành chính – kinh tế đặc trưng Ảnh: NGỌC TRINH

Đa số quan niệm cho rằng để tạo ưu thế nổi bật cho các đặc khu, dự thảo luật cần vượt trên các quy định hiện hành. Chẳng hạn, Luật Đất đai hiện hành cho phép giao đất, cho thuê đất tối đa 70 năm đối với đất trong khu kinh tế, khi mà tại nhiều đặc khu trên toàn cầu, thời hạn này đến 99 năm. Cần tạo dựng “sân chơi mới” quyến rũ, sáng tỏ, ổn định, thích hợp với tập quán quốc tế, mở cửa thị phần, xóa rào cản trong hoạt động đầu tư, buôn bán…

Nhiều đại biểu bắt buộc chỉ tiêu tà tàm cho các đặc khu có sức khó khăn quốc tế, có sức lan tỏa, trở thành cực tăng trưởng của cả nước.

Bảo đảm tính đột phá, linh hoạt

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất cơ quan soạn thảo là Bộ KH-ĐT hấp thụ các quan niệm, tiếp diễn hoàn thiện dự thảo luật và trình các ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng thời hạn để có thể trình Quốc hội coi xét tại kỳ họp vào tháng 10 tới.

Nhấn mạnh cố gắng vun đắp luật tốt nhất, xin hứa vững bền trong lớn mạnh, Thủ tướng nêu rõ ý thức phải xin hứa khó khăn quốc tế và bản đồ, đi tắt đón đầu, mua lợi thế so sánh để lôi kéo. Bộ KH-ĐT phải cập nhật tin tức mới nhất về đặc khu để có lợi thế so sánh, trước hết là những vấn đề về nhà đầu tư chỉ tiêu. “Trong thời kỳ vun đắp cần giám định ảnh hưởng, lợi người, lợi ta là cái gì, trước mắt, lâu dài là gì, không nên chỉ nhìn vào mặt bất cập rồi bàn lùi” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng tán thành việc cần kiến lập khung thiết chế nổi bật, vượt trên các luật hiện hành, có chính sách đặc trưng trên ý thức buôn bán đồng đẳng, không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước, chính sách mở cửa thị phần, tránh việc vận dụng điều kiện đầu tư buôn bán tại đặc khu…

Về chính sách tiêu dùng đất đai, chỉnh lý dự thảo luật theo hướng tăng thời hạn giao đất, cho thuê đất, tiêu dùng đất, cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại các công trình đầu tư vun đắp nhà đến 99 năm, cho phép thế chấp của cải gắn liền với quyền tiêu dùng đất tại doanh nghiệp nguồn đầu tư nước ngoài, xin hứa thích hợp với Hiến pháp năm 2013.

Cần quy định có tính định hướng các lĩnh vực khuyến khích đầu tư vào đặc khu ở những lĩnh vực Việt Nam đang cần, phát huy lợi thế của từng đặc khu.

Về phương thức quy định chính sách ưu đãi đầu tư, cần xin hứa tính đột phá, linh hoạt trong việc vận dụng chính sách ưu đãi đầu tư trên hạ tầng khung chính sách ưu đãi quy định tại luật này.

Thống nhất quy tắc vun đắp mô phỏng 3 đặc khu

Trước đó, Chính phủ hợp nhất quy tắc vun đắp mô phỏng 3 doanh nghiệp hành chính – kinh tế đặc trưng Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc và sẽ vun đắp các công trình Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng cho từng doanh nghiệp. Cụ thể, về Đề án vun đắp đặc khu kinh tế, Chính phủ hợp nhất quy tắc vun đắp mô phỏng 3 doanh nghiệp hành chính – kinh tế đặc trưng Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc thuộc tỉnh theo định hướng mỗi doanh nghiệp hành chính – kinh tế đặc trưng tuyển chọn lớn mạnh thế mạnh riêng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh của mỗi doanh nghiệp, tạo động lực lớn mạnh mới, xin hứa phân bổ nguồn lực theo vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa trên khuôn khổ cả nước.

UBND các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang chủ trì, hợp tác với Bộ KH-ĐT và các bộ, cơ quan liên đới hoàn thiện các đề án doanh nghiệp hành chính – kinh tế đặc trưng; bắt buộc cấp có thẩm quyền các cơ chế, chính sách đặc trưng để vun đắp các công trình Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng cho từng doanh nghiệp. Bộ KH-ĐT chủ trì, hợp tác với các bộ, cơ quan, địa phương liên đới khẩn trương hấp thụ quan niệm Chính phủ, hoàn thiện báo cáo về các đề án, trong đó cập nhật, phân tách, giám định tổng thể kinh nghiệm quốc tế về lĩnh vực này; bắt buộc các hàng ngũ cơ chế, chính sách kinh tế ưu đãi đặc trưng vận dụng cho các doanh nghiệp hành chính – kinh tế đặc trưng. Ban Cán sự Đảng Bộ KH-ĐT báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ cho quan niệm trước khi báo cáo Bộ Chính trị theo quy định.

Trên hạ tầng bắt buộc cơ chế, chính sách đặc trưng của các tỉnh, quan niệm kết luận của Bộ Chính trị, giao Bộ KH-ĐT chủ trì, hợp tác với Bộ Nội vụ, UBND các tỉnh và các bộ, cơ quan liên đới lập buộc phải vun đắp các công trình Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng: Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; báo cáo Chính phủ cho quan niệm để trình Quốc hội.

Thế Dũng
Admin
admin