Chỉ có 12 ngày góp ý đề cương xây dựng luật cho phép tăng…

 • Tăng thuế GTGT – người nghèo thêm oằn vai
 • Tăng thuế GTGT sẽ nới rộng khoảng cách giàu nghèo
 • Tăng thuế GTGT dễ gây phản tác dụng
 • Tăng thuế: Hệ lụy khó lường
 • Tăng thuế GTGT - người nghèo thêm oằn vai

  Tăng thuế GTGT – người nghèo thêm oằn vai

 • Tăng thuế GTGT sẽ nới rộng khoảng cách giàu nghèo

  Tăng thuế GTGT sẽ nới rộng khoảng cách giàu nghèo

 • Tăng thuế GTGT - người nghèo thêm oằn vai

  Tăng thuế GTGT – người nghèo thêm oằn vai

 • Tăng thuế GTGT sẽ nới rộng khoảng cách giàu nghèo

 • Tăng thuế GTGT dễ gây phản tác dụng

 • Tăng thuế: Hệ lụy khó lường

Chỉ có 12 ngày góp ý đề cương xây dựng luật cho phép tăng thuế GTGT - Ảnh 1.

Tăng thuế GTGT có ảnh hưởng đến hồ hết các mặt hàng, hàng hoá, nhà sản xuất bất kể hàng du nhập hay hàng hoá cung cấp trong nước. Ảnh TẤN THẠNH

Bộ Tài chính vừa có văn bản chính thức gửi Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các bộ ngành nghề, địa phương, các hiệp hội công ty về việc lấy quan điểm đề cương vun đắp Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế trị giá gia tăng (GTGT), tiêu thụ đặc thù (TTĐB), thu nhập công ty (TNDN), thu nhập tư nhân (TNCN) và Thuế Tài nguyên (dự thảo Luật).

Tại văn bản nêu trên, Bộ Tài chính dẫn lại các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho biết theo chỉ tiêu, công trình luật này sẽ được trình Chính phủ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình vun đắp luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2018. Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội vun đắp công trình Luật trọng quý III/2017. Ngày 8-8. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã họp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề coi xét cho quan điểm về công trình luật.

Tại văn bản gửi lấy quan điểm lần này, Bộ Tài chính yêu cầu các bên liên đới gửi quan điểm tham dự về Bộ trước ngày 29-8 để kịp tiến độ.

Đối với nội dung sửa đổi Luật thuế GTGT, Bộ Tài chính buộc phải sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm bớt số lượng lực lượng hàng hoá nhà sản xuất không chịu thuế GTGT và lực lượng chịu thuế suất 5%. Nghiên cứu đến năm 2020 vận dụng basic 1 mức thuế suất (ngoại trừ thuế suất 0% vận dụng đối với hàng hoá, nhà sản xuất xuất khẩu).

Về thuế suất, Bộ Tài chính buộc phải tăng theo 2 phương án. Phương án 1 là tăng từ 10% lên 12% tính từ lúc ngày 1-1-2019. Phương án 2 là tăng theo lịch trình lên 12% từ ngày 1-1-2019 và tiếp diễn tăng lên 14% từ ngày 1-1-2021. Trong đó, Bộ Tài chính yêu cầu cân nhắc phương án 1.

Đồng thời, Bộ Tài chính buộc phải chuyển nhiều lực lượng hàng hoá, nhà sản xuất sang áp thuế GTGT 10%, trong đó có nước sạch, 1 số loại máy móc, thiết bị, công cụ y tế, giáo dục.

Đối với thuế TTĐB, Bộ Tài chính buộc phải đưa nước ngọt có ga vào diện chịu thuế TTĐB; tăng mạnh thuế TTĐB đối với thuốc lá; áp thuế TTĐB đối với xe bán chuyển vận bằng 60% thuế TTĐB áp cho xe ô tô con cùng loại…

Đối với thuế TNCN, Bộ Tài chính buộc phải tăng thuế đối với thu nhập trúng thưởng. Cụ thể, vận dụng biểu thuế luỹ tiến 3 bậc đối với khoản tiền trúng thưởng với các mức đến 5 tỉ đồng, trên 5 tỉ đồng đến 10 tỉ đồng, trên 10 tỉ đồng tương ứng với thuế suất 10%, 20% và 30%.

Riêng thuế TNDN được buộc phải giảm thuế suất chung theo lịch trình thích hợp để lôi kéo đầu tư, tạo điều kiện cho công ty có thêm nguồn lực vốn đầu tư, tăng tích luỹ để đẩy mạnh đầu tư vững mạnh, tăng tiến khả năng canh tranh…

T.Hà
Admin
admin